تدبیرهای 360 درجه کیافرین

راهکارهای عملیاتی کسب و کار

چابک سازی و رهبری منابع انسانی

در مسیر توسعه سازمان و یا پس از آن، این راهکار پاسخ مناسبی به منظور جلوگیری از بی نظمی، هرج و مرج و کندی عملیاتی در سازمان است. بررسی نمایید

برندینگ (محصول/خدمات/شخص)

در حقیقت برند نام و نشان تجاری نیست و ساخت برند در یک فرآیند یکپارچه و در طی زمان انجام می پذیرد و تصویری شفاف و پایدار را در ذهن مخاطبین می سازد. بررسی نمایید

مارکتینگ و پیشبرد فروش

مارکتینگ علم و هنر کشف، خلق و انتقال ارزش به مشتری برای ایجاد سود دوطرفه است که در این بسته خدمات برنامه ریزی و آموزش به شکل عملیاتی ارائه می گردد. بررسی نمایید

راه اندازی و بهسازی تجارت آنلاین

با افزایش نفوذ اینترنت در بین تمام گروه های سنی و تغییر الگوی خرید مشتریان، کسب و کار خود را مجدد در فضای آنلاین راه اندازی کنید. بررسی نمایید

تبلیغات کارا و خلاق

سلیقه مشتریان تغییر می کند و خلاقیت همیشه در خاطر می ماند. کمپین تبلیغاتی کارا متناسب با سلیقه مخاطب و برنامه ریزی هوشمندانه است. بررسی نمایید

طراحی و اجرای رویداد

مردم حرف آشنایان خود را بیشتر باور می کنند. تجربه منحصر به فردی را با طراحی رویدادهای متمایز و اجرای حرفه ای آن در ذهن مخاطبین خود ثبت کنید. بررسی نمایید

مدیریت مالی

بهره گیری از اصول و مفاهیم اقتصادی برای تصمیم گیری های مالی کارا و اثربخش، ارزش شرکت و ثروت سهامداران را افزایش می دهد. سهامداران بررسی نمایید

مدیریت خرده فروشی

گسترش فناوری های جدید و تکنولوژی اطلاعات تمام حلقه های زنجیره تامین صنعت خرده فروشی را دستخوش تغییر کرده و اکنون می بایست بررسی نمایید

تجارت بین الملل

دستیابی به بازار های جدید منطقه ای و فرا منطقه ای فرصتی ویژه برای توسعه کسب و کار و کاهش ریسک رکود در یک بازار می شود. یک بازار می شود. بررسی نمایید

سخن بزرگان
میرزا تقی خان فراهانی

من ابتدا فکر میکردم که مملکت، وزیر دانا میخواهد ؛
و مدتی بعد به این نتیجه رسیدم که مملکت، شاه دانا میخواهد ؛
اما اکنون میفهمم که مملکت، ملت دانا میخواهد.

اکنون
فرصت یک حرکت بزرگ است

کیافرین باور دارد ...
تغییر با گردانش ذهن و کلام همراه با چرخش دست و اراده آغاز می شود و رشد پایدار در تعادل و هماهنگی رقم می خورد.

ثبت درخواست