01

آنالیز و عارضه یابی فروشگاه ها و پرسنل

نیروی انسانی و مخصوصا پرسنل فروش نقش ویژه ای در موفقیت خرده فروشی دارند و دائما با استفاده از تحقیقات خرید مخفیانه و سرکشی های ماهیانه، چیدمان و رفتار پرسنل ارزیابی می شود

02

استاندارد سازی فرآیندها

صنعت خرده فروشی به سرعت بسیار بالایی برای موفقیت نیاز دارد و این چابکی مدیون شناسایی فرایندها و استاندارد سازی روش ها و گردش کارها می باشد که در این بخش به این موضوع می پردازیم

03

طراحی چیدمان فروشگاهی

چیدمان بصری کالاها بر اساس گروه هدف، کانسپت برند و محصولات ما صورت می گیرد و متخصص این حوزه یعنی VM را می طلبد، البته مرحله اولیه طراحی معماری داخلی فروشگاه است

04

تدوین شاخص های کلیدی عملکرد هر واحد

با تدوین شاخص های کلیدی عملکرد به سازمان کمک می‌کنیم تا مسیر حرکت به سمت اهداف را مشخص و اندازه‌گیری کند و اینگونه مدیریت سازمان با سرعت بیشتری به ارزیابی واحدها بپردازد

05

راه اندازی نرم افزاری باشگاه مشتریان وCRM

اگر هزینه جذب مشتری جدید 5 باشد، هزینه فروش به مشتری قبلی 2 است و این مطلب می تواند ثابت کند اهمیت نگهداشت مشتری و تکرار خرید آن در نتیجه وفاداری چقدر زیاد است که این مهم از طریق نرم افزار و طرح های باشگاه مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتری محقق می گردد

06

طراحی پروموشن ها در راستای افزایش پاخور

تخفیف ها، مسابقات، طرح های انگیزشی و تبلیغ آنها منجر به افزایش پاخور و در نتیجه افزایش فروش می شود که در این بخش به طراحی و خلاقیت در این موارد می پردازیم