01

شناسایی گروه های هدف

برای اجرای یک ایونت تاثیر گذار نیاز است پاسخ این پرسش ها را بدانیم؛ مشتری کیست و مصرف کننده چه کسی هست؟ کجا و چگونه گروه هدف را پیدا کنیم؟ انتظارات گروه هدف چیست؟ چه ارائه ای برای آنها جذاب است؟}

02

ایده پردازی و طراحی سناریو ایونت

با شناخت نوع رویداد (رویداد افتتاحیه، برگزاری نمایشگاه، مسئولیت اجتماعی، رونمایی محصول جدید) و گروه هدف (سن، جنسیت، سطح اجتماعی و نیازها) و از طرف دیگر پیامی که می بایست به آنها منتقل شود سناریوی محل ایونت و برنامه هایی که در این محل اجرا می شود را می نویسیم

03

بودجه بندی و برنامه ریزی اجرایی

بودجه اعلامی از سمت کارفرما پس از ایده پردازی مجدد تایید گرفته می شود و همانند یک پروژه تمامی فعالیت ها در جدول زمانبندی قرار می گیرد

04

تدارکات و هماهنگی تولید

در این مرحله مدیر اجرایی رویداد شروع به رزرو، هماهنگی و تهیه ملزومات رویداد از قبیل محل رویداد، تدارکات، ساخت سازه ها، فیلم برداری و عکاسی، دعوت مدعوین، اطلاع رسانی و غیره می نماید

05

برگزاری رویداد

سرانجام در روزهای برگزاری رویداد، مدیر اجرایی رویداد در قبال تمام مسائل پاسخگو هست و به اجرای احسنت مراسم نظارت دارد. کیافرین از ابتدا تا انتهای برگزاری رویداد در کنار شما خواهد بود