01

شناخت ویژگی های محصول/خدمات

شرکت شما چه ویژیگی هایی دارد؟ مزیت برتر و مزیت مطلق محصولات و یا خدمات ما چیست؟! آیا ارزش پیشنهادی کسب و کار خود را مشخص نموده اید؟! سوالات کلیدی که باید اینجا پاسخ داده شود

02

تحقیقات بازار بین المللی

برای تجارت بین الملل می بایست بازار های کشورهای گوناگون را شناخت و با توجه به ارزش و ویژگی هر بازار، واردات و یا صادرات به آن بازار را بررسی نمود

03

مکاتبات تجاری با مخاطبان هدف

مکاتبات بازرگانی اصول و قواعد مشخصی دارد که پس از انتخاب بازار و شرکت مشخص با آنها وارد مکاتبه می شویم

04

مذاکره و تدوین قرارداد با طرف تجاری

پس از فاز مکاتبات مناسب ترین گزینه انتخاب می شود و در جلسات بعدی و مذاکرات تجاری به تنظیم پیش نویس قرارداد و شرایط ارسال و پرداخت می پردازیم

05

عقد قرارداد و هماهنگی های عملیاتی تجارت

قرارداد بین طرفین امضا می شود و اینک نوبت به هماهنگی های قانونی با سازمانهای زیربط، هماهنگی های پرداخت و ارسال محصولات می رسد