01

آنالیز مشتری و رقبا

رقبای ما چگونه تبلیغات میکنن؟! کجاها تبلیغ می کنن؟! در یک سال چقدر هزینه بابت تبلیغات می دهند؟! نیاز نهان و آشکار مشتری در قبال محصول و یا خدمات ما چیست؟! به طور مثال مشتریان، ماست کم چرب را برای سلامتی یا برای مزه اش خرید می کنند

02

ایده پردازی و خلق پیام تبلیغ

برای دیده شدن دربین انبوهی از تبلیغات در بیلبورد و تلویزیون یا فضای مجازی باید یک ایده خلاق و جذاب داشته باشیم. البته در نظر بگیرید ایده ذهنی ما بخشی از ایده پردازی است و مهم تر اجرایی بودن ایده است. ضمنا شعار تبلیغات نیز در این مرحله مشخص می شود

03

انتخاب سناریو کمپین توسط تیم خلاقیت

مخاطب هدف کیست؟ هدف تبلیغ چیست؟ رسانه های انتشار تبلیغ کجاست؟ وظیفه محتوای تبلیغاتی چیست؟ بودجه ساخت چقدر است؟ شاخص های میزان موفقیت تبلیغ چیست؟ نظر به پیامی که تبلیغات ما باید منتقل نماید، با توجه به پاسخ این سوالات سناریوی مناسب انتخاب می گردد

04

بودجه بندی و برنامه ریزی اجرایی کمپین

با توجه به گام اول و اهداف شرکت، بهترین استراتژی تخصیص بودجه تبلیغات (قابل تحمل، درصدی از فروش، برابر با رقبا، هدف و انجام کار) را مشخص نموده ایم و در این بخش به لیست هزینه ها و جدول زمانبندی تولید محتوا و اجرای کمپین تبلیغاتی می پردازیم

05

طراحی و تولید محتوا

ایده تبلیغات و رسانه انتشار مشخص شده و اینک نوبت به عکاسی، فیلمبرداری و تدوین رسیده است و خروجی تیزر و بنر های گرافیکی را برای فضاهای دیجیتال، بیلبورد ها و تلویزیون آماده می کنیم

06

ارائه گزارش میزان اثربخشی کمپین

قبل و بعد از اجرای هر کمپین تبلیغاتی می بایست تحقیقات بازار صورت گیرد تا بتوان میزان آگاهی از برند، دیده شدن تبلیغ توسط گروه مخاطب و میزان درک پیام برند توسط بینندگان ارزیابی شود