01

تحقیقات و شناخت بازار، رقبا و مشتریان

در این بخش به بررسی نقاط قوت و ضعف رقبا و شناخت صحیح از نیازهای مشتری و رفتار مصرف کننده می پردازیم، زیرا راز موفقیت برند در خلق یک تجربه خوشایند در ذهن مصرف کننده است

02

شناخت سازمان/محصول و اهداف مدیران

با شناخت سازمان می خواهیم به اصالت برند پی ببریم و با توجه به اهداف مدیران ارشد و موسسین متوجه می شویم که برند چه جایگاهی را در بازار می بایست کسب نماید

03

تدوین خط و مشی سازمان

پس از شناخت بازار و مشتریان و درک درست اهداف به منظور حرکت در مسیر مقصد آرمانی سازمان، در این بخش به ترسیم معماری و تدوین ماموریت، چشم انداز و ارزش های برند می پردازیم

04

تعیین هویت، شخصیت و لحن برند

اینجاست که برای ساخت تصویری واضح در ذهن مشتریان نیاز است به صورت یکپارچه به شخصیت پردازی برند بپردازیم و همچون یک انسان به آن روحی بدیم که مخاطبان هدف با آن همزاد پنداری کنند

05

تصویر سازی و طراحی المان های بصری

%۷۵ ادراک هر انسان از طریق بینایی، ۱۳% شنوایی و ۱۲% مابقی حواس است، در نتیجه بیشترین تاثیر بر درک از برند با طراحی المان های بصری همچون طراحی لوگو، رنگ سازمانی، لباس پرسنل، طراحی داخلی و حتی خودروی سازمانی همسو با شخصیت و لحن برند صورت می پذیرد

06

آموزش سازمان در جهت برند سازی داخلی

مهم ترین گام در برند سازی، ایجاد فرهنگ برند در داخل سازمان است. که منجر به تغییر رفتار پرسنل همسو با هویت برند و در راستای خلق تجربه واحد برای مشتریان می شود و این مهم می بایست از طریق آموزش محقق گردد

07

ارائه کتاب برند

بسیاری به اشتباه کتاب برند را هویت بصری شرکت یا همان CIG می دانند، در صورتی که کتاب برند مجموعه ای یکپارچه متشکل از استراتژی، معماری، هویت، شخصیت، لحن، وعده، شعار و هویت بصری برند است