خرید مخفیانه/نامحسوس ( Mystery Shopping ) چیست ؟!

واژه میستری شاپینگ که در ادبیات فارسی خرید مخفیانه/ نامحسوس عنوان می گردد در دهه ۱۹۴۰ توسط فردی به نام ویلمارک (Wilmark) استفاده شد.

در اصل میستری شاپینگ نوعی روش تحقیق است که به وسیله محقق به منظور ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات به مشتری انجام می شود. و در پروژه های عارضه یابی سازمان، ارزیابی تیم فروش و بررسی مشکلات فروشگاهی با هدف جذب و وفادار سازی مشتری مورد استفاده قرار می گیرد.

با افزایش رقابت در بازار به خصوص صنعت خرده فروشی ( ریتیل ) از این روش تحقیق در جهت ارزیابی رقبا و شناسایی دقیق مزیت رقابتی آنان و سنجش عملکرد رقبا در ارائه خدمت و یا محصول به مشتریان به شکل خرید مخفیانه توسط کارشناس تحقیقات بازار صورت می گیرد.

همچنین در راستای مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM )، منبع داده ها خود مشتریان نهایی هستند و اندازه گیری رضایت مشتری در ابعاد گوناگون محصول و خدمات که به منظور وفادار سازی مشتریان صورت می گیرد، نباید تصورات ذهنی ما باشد.

خرید مخفیانه (میستری شاپینگ) نوعی روش تحقیق است که به وسیله محقق به منظور ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات به مشتری انجام می شود
خرید مخفیانه توسط کارشناس تحقیقات و مطالعه بازار

دلایل استفاده از خرید نا محسوس/مخفیانه :

  • در راستای افزایش کارایی و بهره وری:
  • ارزیابی عملکرد کارکنان و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنان

  • شناسایی نیازهای آموزشی پرسنل

  • بررسی چیدمان و اتمسفر فروشگاهی

  • سنجش جذابیت پروموشن ها و برنامه های تبلیغاتی POS

  • در راستای وفادار سازی مشتری:
  • دریافت بازخورد از دید مشتری

  • بررسی رفتار پرسنل فروش

  • شناسایی و بررسی عملکرد رقبا و مقایسه با آنان

  • درک خواسته های نهان مشتری

 

خرید مخفیانه (میستری شاپینگ) نوعی روش تحقیق است که به وسیله محقق به منظور ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات به مشتری انجام می شود
ارزیابی فروشندگان و چیدمان فروشگاهی

 

روش انجام خرید مخفیانه/نامحسوس ( Mystery Shopping ) :

این فرآیند با تعیین اهداف تحقیق شروع می شود و منجر به بهبود کیفیت خدمات و دریافت هدیه برای افرادی که عمکرد خوب دارند می شود.

طراحی، اجرا، تجزیه و تحلیل و اقدامات اصلاحی در جهت بهبود ارائه خدمات با کیفیت، چهار مرحله اصلی فرآیند خرید مخفیانه ( Mystery Shopping ) می باشد.

در ابتدا با مصاحبه با مدیرعامل و مدیران ارشد سازمان اهداف، تعداد و نقاط خرید نا محسوس مشخص و بر اساس آن فرم سنجش و ارزیابی طراحی می گردد و نفر تعیین شده برای اجرای فرایند آموزش میبیند و انجام تحقیق شروع می شود.

حال تجزیه و تحلیل فرآیند ها با توجه به گزارش های تیم محقق خرید مخفیانه صورت می گیرد، و بر اساس نقاط ضعف و قوت مشخص شده اصلاحات مورد نظر در جهت بهبود فرایند های سازمان در هر بخش تجویز می شود.

خرید مخفیانه (میستری شاپینگ) نوعی روش تحقیق است که به وسیله محقق به منظور ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات به مشتری انجام می شود
بررسی رفتار فروشندگان و خوشامدگویی