مدیران برای تصمیم گیری مطمئن و کشف فرصتهای جدید بازار، مولفه هایی همچون اندازه بازار، سهم هرکدام از رقبا در بازار، پیش بینی سهم خود در بازار، میزان شناخت و جایگاه برند در ذهن مشتریان و خواسته های نهان و آشکار مشتری را با استفاده از ابزارهای تحقیقات بازار به دست می آورند. به طور مثال با انجام خرید مخفیانه ( میستری شاپینگ ) می توانیم به تحلیل و مقایسه نقاط ضعف و قوت خود با رقبا بپردازیم و پرسنل فروش و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) را ارزیابی نماییم و گزارش کاملی از وضعیت فروشگاه های خود از منظر مشتری دریافت نماییم.

تحقیقات بازار
(Market Research)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

نظرسنجی آنلاین
(Online Survey )

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

نظرسنجی در محل
(CLT)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خرید مخفیانه
(Mystery Shopping)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

نظرسنجی رو در رو
(Personal Interview)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

مباحثه گروه کانونی
(Focus Group Discussion)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

مصاحبه های عمیق با خبرگان
(In-Depth Interview)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

مطالعه تجربه مشتری در محل
(Home Use Test)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تحقیقات اجتماعات آنلاین
(MROC)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

جهت دریافت راهنمایی و توضیحات بیشتر درخواست خود را ثبت نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس حاصل شود

ارسال درخواست